Wire Harness,power cord

Wire Harness,power cord

                            รูป power cord
POWER CORD

Power cord หรือสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นสายยาว
โดยจะสื่อกลางนำ
พลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแส
ไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า
และส่วนใหญ่จะเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิด
จะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ซึ่งจะมี
ความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้า
มากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย  Wire harness คือ ชุดสายไฟที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นในงานทั่วไปหรืองานเฉพาะทาง ต่างก็มีความสำคัญกัน Wiring harnesses หรือ ชุดสายไฟ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่
นำพากระแสไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อส่งกระแสไฟให้ตัวอุปกรณ์และเครื่องจักรสามารถทำงานได้ ประเภทของ
wire cable นั้นเราจะเห็นได้ว่า มีหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ, สายไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นต้น ซึ่ง
Wire Harness  แต่ละประเภทนั้นก็จะมีการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน      

           ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์จำพวก Wire Harness นั้นมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ขออธิบายคร่าวๆ
ก่อนว่ามีอุตสาหกรรมใดบ้างที่มีการนำ wire cable ไปใช้งาน

1. อุตสหกรรมยานยนต์ จะต้องมี wire harness ต่อชุดอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์นั้นทำงานได้
2. อุตสหกรรมการผลิต จะต้องมี wire harness ต่อจากชุดควบคุมเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงาน ของเครื่องจักร
3. อุตสหกรรมการแพทย์ โดยจะใช้wire harness ในการส่งกระแสไฟและทำการต่อเข้ากับระบบเพื่อแสดงผล Wiring harnesses
สำหรับทางการแพทย์จะแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น จะต้องมีความทนทาน มีความไวต่อชีวภาพ

4. เครื่องใช้ไฟฟ้า

Wire harnessชุดสายไฟ รูป wire harness

( ราคาต่อชุดขึ้นอยู่กับแบบของ wire harness ที่สั่งทำ )

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์