จดทะเบียนบริษัท(ทั่วประเทศ)

จดทะเบียนบริษัท(ทั่วประเทศ)

จดทะเบียนบริษัทจำกัด/จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด/แก้ไขข้อมูลพาณิชย์
NO. รายการ ราคาค่าบริการ สถานที่ติดด่อ หมายเหตุ
1  จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด 3,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
2  จัดตั้งบริษัทจำกัด+จดภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
3  จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,000  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
4  จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด+จดภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
5  แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด 5,000  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
6  มติพิเศษให้เพิ่มทุน/ลดทุน 2,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  
7  แก้ไขชื่อบริษัท 3,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  1.แถมจองชื่อและตรายาง Flash stamp
8  ย้ายที่ตั้งบริษัท(เขตเดียวกัน) 3,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  
9  ย้ายที่ตั้งบริษัท(ต่างเขต) 4,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  
10  แก้ไขวัตถุประสงค์ที่บริษัท 3,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  
11  แก้ไขกรรมการเข้า-ออก 2,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  
12  แก้ไขจำนวนกรรมการ 2,500 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  
13  แก้ไขเพิ่มเติมตราบริษัท 2,500 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  1.แถมตรายาง Flash stamp
14  เพิ่มสาขา/ลดสาขา 3,500  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่  

 

*******ราคานี้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์