นามบัตร

นามบัตร

นามบัตร

นามบัตร

          นามบัตร คืออะไร “นามบัตรที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจมานับไม่ถ้วน” แน่นอนว่า นามบัตรที่ดีต้องมีข้อมูลที่กระชับและถูกต้อง ได้มีหลักการสากลไว้ พิจารณาในการออกแบบนามบัตร

เพื่อความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจาก ภายนอก โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุลที่ชัดเจน
2. ตำแหน่งหน้าที่
3. ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
4. งานของบริษัทที่ดำเนินการอยู่
5. ขนาดของนามบัตร
6. สีตัวอักษรและพื้นหลัง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์