รางปลั๊กไฟประกอบ

รางปลั๊กไฟประกอบ


   ชุดปลั๊กไฟกันกระแทก ปลอดภัยไม่แตกหัก ทนทานใช้ได้หลายปี ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลืองเงิน

ส่งฟรี..............เฉพาะในพื้นที่


รายการที่ 1               


1.1 ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 4 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.5 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตรราคาชุดละ  400 บาท

   -สายยาว 10 เมตรราคาชุดละ  500 บาท

   -สายยาว 20 เมตรราคาชุดละ  730 บาท


1.2 ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 4 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.0 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตร ราคาชุดละ  383 บาท

รายการที่ 2                    

2.1ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.5 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตรราคาชุดละ  327 บาท

   -สายยาว 10 เมตรราคาชุดละ  439 บาท

   -สายยาว 20 เมตรราคาชุดละ  653 บาท


2.2 ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.0 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตร ราคาชุดละ  305 บาทรายการที่ 3                   3.1ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.5 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตรราคาชุดละ  368 บาท

   -สายยาว 10 เมตรราคาชุดละ  480 บาท

   -สายยาว 20 เมตรราคาชุดละ  694 บาท


3.2 ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.0 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตร ราคาชุดละ  346  บาท


รายการที่ 4                          

4.1ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.5 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตรราคาชุดละ  443 บาท

   -สายยาว 10 เมตรราคาชุดละ  555 บาท

   -สายยาว 20 เมตรราคาชุดละ  769 บาท


4.2 ชุดรางปลั๊กไฟ SOKAWA ช่องเสียบ 2 ที่  3 ขา มอก.ขนาด 16 A  สายแบบ VCT 3x1.0 sq.mm.  

   -สายยาว 5 เมตร ราคาชุดละ  421  บาท


ในพื้นที่ส่งฟรีครับ ................       รีบสั่งเลย  
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์